Περιήγηση: Πρωτομαγιά 2019

Επικαιρότητα
1η Μάη — Πλήθος κόσμου στις πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ σε όλη την Ελλάδα

Μήνυ­μα αντί­στα­σης και αντε­πί­θε­σης στην αντερ­γα­τι­κή λαί­λα­πα που έχουν εξα­πο­λύ­σει κεφά­λαιο — ΕΕ — ΝΑΤΟ και κυβερ­νή­σεις ενά­ντια στην εργατική…

Κοινωνία
1η Μάη — Όλοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις

«1η Μάη 2019: Ενά­ντια στην καπι­τα­λι­στι­κή εκμε­τάλ­λευ­ση και τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους. Με συν­δι­κά­τα εργα­τών και όχι των κυβερ­νή­σε­ων και των…