Περιήγηση: Πρωτομαγιά

Διεθνή
Με μαζικές διαδηλώσεις οι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο τίμησαν την Εργατική Πρωτομαγιά (ΦΩΤΟ)

Με μαζι­κές συγκε­ντρώ­σεις, πορεί­ες και δια­δη­λώ­σεις, οι εργα­ζό­με­νοι σε όλο τον κόσμο τιμούν σήμε­ρα την Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά, απαι­τώ­ντας μεγα­λύ­τε­ρους μισθούς,…

Επικαιρότητα
Με μεγάλη συμμετοχή και δυναμικό παλμό χιλιάδες λαού τίμησαν την εργατική Πρωτομαγιά (ΦΩΤΟ)

Με υψω­μέ­νες γρο­θιές και τον ύμνο της Διε­θνούς ολο­κλη­ρώ­θη­κε η μεγά­λη απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση στο Σύνταγ­μα. Χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι τίμη­σαν τους νεκρούς…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Δ. Κουτσούμπας: «Τώρα το νιώθετε καλά, πως η καρδιά που χτυπάει δυνατά, αριστερά, δεν μπορεί παρά να είναι μόνον ΚΚΕ!»

«Από εδώ, από το ποτι­σμέ­νο με αίμα Σκο­πευ­τή­ριο της Και­σα­ρια­νής, όπου πριν 79 χρό­νια, την Πρω­το­μα­γιά του 1944, 200 κομμουνιστές…

Επικαιρότητα
Κόκκινα μεροκάματα σαν τον παλιό καλό καιρό — “Παράθυρα ανοίγουμε στο μέλλον”!

Οι “αφα­νείς” παντός και­ρού σ.φοι ολο­κλη­ρώ­νουν την άρτια –όπως πάντα, υπο­δο­μή της μεγά­λης συναυ­λί­ας για την Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά στο Σκοπευτήριο…