Περιήγηση: Πρωτοχρονιά 2017

Ατέχνως
Ευχές

Μέρα των ευχών και των ελπί­δων η Πρω­το­χρο­νιά. Το ΑΤΕΧΝΩΣ εύχε­ται χρό­νια πολ­λά. Χρό­νια όπως τ’ αξί­ζει ο άνθρω­πος. Να…