Περιήγηση: Πρωτοχρονιά

Κοινωνία
Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια

Αλλα­γές θα υπάρ­ξουν στα δρο­μο­λό­για των μέσων μαζι­κής μετα­φο­ράς της Αθή­νας, όπως κάθε χρό­νο, τις μέρες των Χρι­στου­γέν­νων, Πρω­το­χρο­νιάς και…

Λαογραφία
Το σπάσιμο του ροδιού την Πρωτοχρονιά που φέρνει …γούρι — Προλήψεις και δεισιδαιμονίες

Στη διάρ­κεια του ξεσκο­νί­σμα­τος, η νοι­κο­κυ­ρά ρίχνει τον καθρέ­φτη κι αυτός σπά­ει. Σκέ­φτε­ται τα χρό­νια γρου­σου­ζιάς που θα ακο­λου­θή­σουν. Σε…

Επικαιρότητα
Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πώς θα κινηθούν σήμερα τα Μέσα μαζικής Μεταφοράς

Προ­σαρ­μο­γές υπάρ­χουν στα δρο­μο­λό­για των μέσων μαζι­κής μετα­φο­ράς, σήμε­ρα Παρα­μο­νή Πρω­το­χρο­νιάς. Έως τις 23:00 θα έχουν ολο­κλη­ρω­θεί όλα τα δρο­μο­λό­για των…