Περιήγηση: Πρωτοχρονιά

Πολιτισμός
Χριστούγεννα: Με “χριστόξυλο” και “πάντρεμα της φωτιάς” έδιωχναν τους… καλικάντζαρους και μάθαιναν πότε θα παντρευτούν!

Με κού­τσου­ρα που έκαι­γαν στο τζά­κι στα σπί­τια της ελλη­νι­κής υπαί­θρου, οι άνθρω­ποι ξόρ­κι­ζαν τα κακά πνεύ­μα­τα και εύχο­νταν για…