Περιήγηση: Πρόγραμμα "Μνήμες Κατοχής στην Ελλάδα"

Επικαιρότητα
ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ: Το αντιεπιστημονικό Πρόγραμμα “Μνήμες Κατοχής στην Ελλάδα” δεν πρέπει να περάσει στην Εκπαίδευση

Να αντι­δρά­σουν «με όποιο πρό­σφο­ρο τρό­πο,  κατά της νέας, πιο ύπου­λης και απα­ρά­δε­κτης επι­χεί­ρη­σης παρα­χά­ρα­ξης της Ιστο­ρί­ας με το Πρόγραμμα…