Περιήγηση: Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής»

Επικαιρότητα
ΣΧΕΔΙΟ «ΗΡΑΚΛΗΣ» Μ. Συντυχάκης: Το νομοσχέδιο είναι ο «θάνατος» του δανειολήπτη και η «ζωή» των τραπεζών

Ένα ακό­μη νομο­σχέ­διο που είναι κομ­μέ­νο και ραμ­μέ­νο στα μέτρα του κεφα­λαί­ου ψηφί­ζε­ται με …συνο­πτι­κές δια­δι­κα­σί­ες. Στην Ολο­μέ­λεια της Βουλής…