Περιήγηση: Πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ

Επικαιρότητα
Συριζα: Χαμαιλεοντισμοί, διεργασίες και …τέλος στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο!

Την «Προ­γραμ­μα­τι­κή» του Συν­διά­σκε­ψη πραγ­μα­το­ποιεί από χτες και το Σ|Κ ο ΣΥΡΙΖΑ, ως υπο­κα­τά­στα­το του συνε­δρί­ου που έχει ανα­βλη­θεί για…