Περιήγηση: Πρόγραμμα 45ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ

Ατέχνως
45ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ — «ΟΔΗΓΗΤΗ»: Το σημερινό [21-Σεπ] πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο Πάρκο «Αντ. Τρίτσης»

Mε την μεγά­λη πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις 20.30, κορυ­φώ­νο­νται από­ψε οι κεντρι­κές εκδη­λώ­σεις του 45ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή», στο Πάρκο…