Περιήγηση: Πρόεδρος της Βουλής

Επικαιρότητα
Ολομέλεια Βουλή: Επανεξελέγη πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Τασούλας — ΣΤ’ αντιπρόεδρος ο Γιώργος Λαμπρούλης

Με 249 ψήφους επα­νε­ξε­λέ­γη πρό­ε­δρος της Βου­λής ο Κων­στα­ντί­νος Τασού­λας, από τους βου­λευ­τές της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και…