Περιήγηση: Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Πολιτική
Σήμερα η ορκωμοσία του Κυριάκου Μητσοτάκη: Το απόγευμα η ανακοίνωση της νέας κυβέρνησης

Εντός της ημέ­ρας ανα­μέ­νε­ται να ορκι­στεί πρω­θυ­πουρ­γός ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, μετά την επί­τευ­ξη της αυτο­δυ­να­μί­ας στις εκλο­γές της 25 Ιούνη.…

Κοινωνία
Συμβολική αγωνιστική υποδοχή της Προέδρου της Δημοκρατίας από τους εργαζόμενους του Ευαγγελισμού (ΦΩΤΟ)

Με την ευκαι­ρία του σημε­ρι­νού «συμ­βο­λι­κού» εμβο­λια­σμού που ξεκί­νη­σε από τον «Ευαγ­γε­λι­σμό», το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στο νοσο­κο­μείο προ­χώ­ρη­σε σε μια…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ασπάζεται την εικόνα της Παναγιάς!!! — Πού είναι η «ατομική ευθύνη»;

Εν μέσω έξαρ­σης της παν­δη­μί­ας και συνε­χών συστά­σε­ων για λήψη όλων των ανα­γκαί­ων μέτρων για τη μη δια­σπο­ρά του κορονοϊού,…

Πολιτική
Αικατερίνη Σακελλαροπούλου: Ποια είναι η νέα Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Η Αικα­τε­ρί­νη Σακελ­λα­ρο­πού­λου είναι η νέα Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας μετά την εκλο­γή της στην ονο­μα­στι­κή ψηφο­φο­ρία που έγι­νε σήμε­ρα το πρωί σε…

Επικαιρότητα
Η δήλωση της Αικ. Σακελλαροπούλου μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της για την Προεδρία της Δημοκρατίας

Άκρως τιμη­τι­κή, χαρα­κτή­ρι­σε η Αικ. Σακελ­λα­ρο­πού­λου με δήλω­σή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, την επι­λο­γή του πρω­θυ­πουρ­γού Κυριά­κου Μητσο­τά­κη να την προτείνει…

Επικαιρότητα
Την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου προτείνει ο κυρ. Μητσοτάκης για Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Την πρό­ε­δρο του ΣτΕ κ. Αικα­τε­ρί­νη Σακελ­λα­ρο­πού­λου, η οποία επε­λέ­γη στην ηγε­σία του ανώ­τα­του Διοι­κη­τι­κού Δικα­στη­ρί­ου τον Οκτώ­βριο του 2018,…