Περιήγηση: Πρόληψη πυρκαγιάς

Επικαιρότητα
Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την αντιπυρική περίοδο Η εμπορευματοποίηση της γης και η επιχειρηματική δράση στα δάση είναι το “προσάναμμα” των πυρκαγιών

Η έως τώρα εξέ­λι­ξη της αντι­πυ­ρι­κής περιό­δου με τις εκα­το­ντά­δες πυρ­κα­γιές και τις τερά­στιες κατα­στρο­φές στο περι­βάλ­λον, σε καλ­λιέρ­γειες και…