Περιήγηση: Πρόστιμο

Κοινωνία
Δύο εκατ. ευρώ πρόστιμο στους υπεύθυνους της Αττικής Οδού για την απίστευτη ταλαιπωρία των οδηγών

Δύο εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ πρό­στι­μο επι­βλή­θη­κε στην «Αττι­κή Οδό», μετά την έκδο­ση του πορί­σμα­τος της Επι­τρο­πής Διε­ρεύ­νη­σης, για την απί­στευ­τη ταλαιπωρία…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Όταν η εξουσία διώκει δημοσιογράφο… και όταν ο αστυνόμος κόβει πρόστιμο…

Όταν η εξου­σία διώ­κει δημο­σιο­γρά­φο είμα­στε με το δημο­σιο­γρά­φο Επί­σης, Όταν τα όργα­να κατα­στο­λής κόβουν κλή­σεις σε σερ­βι­τό­ρο, είμα­στε με…

Επικαιρότητα
«Πάγωσε» για 10 ημέρες την αύξηση του προστίμου η κυβέρνηση μετά την κατακραυγή

«Παγώ­νει» για δέκα ημέ­ρες η από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης για αύξη­ση του προ­στί­μου σε περί­πτω­ση παρα­βί­α­σης των περιο­ρι­στι­κών μέτρων, όπως ανακοίνωσε…

Κοινωνία
Απαράδεκτη αυστηρότητα σε γιατρό που πήγαινε στο νοσοκομείο για εφημερία — Του έκοψαν πρόστιμο

Πρό­στι­μο σε για­τρό του νοσο­κο­μεί­ου Βέροιας επέ­βα­λε η Τρο­χαία όταν απο­δε­δειγ­μέ­να την την Κυρια­κή 3 Ιανουα­ρί­ου 2021 μετέ­βαι­νε στο νοσοκομείο,…