Περιήγηση: Πρόστιμο

Πολιτική
ΚΚΕ: Κανένα πρόστιμο δε θα μας εμποδίσει να προβάλλουμε τις θέσεις του ΚΚΕ σε κάθε γωνιά της Αττικής

«Με από­φα­ση της εκλε­κτής της ΝΔ περι­φε­ρεια­κής αρχής Πατού­λη στις 16.6 επι­βάλ­λε­ται πρό­στι­μο 12.000 ευρώ στο ΚΚΕ ανα­σύ­ρο­ντας άρθρο νόμου…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Ο Ν. Σοφιανός βάζει στη θέση του τον Μπακογιάννη για την… αφισορύπανση: «Δεν ξέρω αν ζει στην Αθήνα…» (AUDIO)

Για «αυθαί­ρε­τη ρίψη φυλ­λα­δί­ων» και όχι για «αφι­σο­ρύ­παν­ση», όπως ψευ­δώς ανα­κοι­νώ­θη­κε, επι­βλή­θη­κε απ’ τον δήμο Αθή­νας το εξω­φρε­νι­κό πρό­στι­μο των 21.600 ευρώ στο ΚΚΕ. Ο Νίκος Σοφια­νός, μέλος…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Τα πρόστιμα του Δήμου Αθηναίων στοχεύουν στον περιορισμό της πολιτικής δράσης του ΚΚΕ και της ελεύθερης έκφρασης

Σε ανα­κοί­νω­σή της για το απα­ρά­δε­κτο πρό­στι­μο που επέ­βα­λε ο Δήμος της Αθή­νας στο ΚΚΕ η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Α’ Αθήνας…

Κοινωνία
Δύο εκατ. ευρώ πρόστιμο στους υπεύθυνους της Αττικής Οδού για την απίστευτη ταλαιπωρία των οδηγών

Δύο εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ πρό­στι­μο επι­βλή­θη­κε στην «Αττι­κή Οδό», μετά την έκδο­ση του πορί­σμα­τος της Επι­τρο­πής Διε­ρεύ­νη­σης, για την απί­στευ­τη ταλαιπωρία…