Περιήγηση: πρόσφυγες

Επικαιρότητα
Ερντογάν: Η Τουρκία διασώζει πρόσφυγες που η Ελλάδα αφήνει να πνιγούν

Νέες κατη­γο­ρί­ας κατά της Ελλά­δας εξα­πέ­λυ­σε ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι αφή­νει πρό­σφυ­γες «να πνι­γούν» στο Αιγαίο,…

Επικαιρότητα
Ερώτηση ΚΚΕ στο Ευρωκοινοβούλιο: Κλιμάκωση της βαρβαρότητας και της άγριας καταστολής σε βάρος προσφύγων

Ερώ­τη­ση για την κλι­μά­κω­ση της βαρ­βα­ρό­τη­τας και της άγριας κατα­στο­λής σε βάρος προ­σφύ­γων κατέ­θε­σε στην Ευρω­παϊ­κή Επιτροπή,η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του…

Κοινωνία
Επιβεβαίωση για το νεκρό κοριτσάκι στη νησίδα του Εβρου — Προσπάθεια Μηταράκη για μετάθεση ευθυνών στην Τουρκία

Ο υπουρ­γός Μετα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου, Νότης Μητα­ρά­κης, επι­σκέ­φθη­κε σήμε­ρα τον Έβρο και ανά­με­σα σε άλλα που δήλω­σε επι­βε­βαί­ω­σε το θάνατο…

Επικαιρότητα
Ο καπιταλισμός δολοφονεί: Διαμαρτυρία στην πρεσβεία της Ισπανίας για την σφαγή στην Μελίγια (ΦΩΤΟ-VIDEO)

Δυνα­μι­κή παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην πρε­σβεία της Ισπα­νί­ας στην Αθή­να, στη Διο­νυ­σί­ου Αρε­ο­πα­γί­του πραγ­μα­το­ποι­ή­σαν το ΠΑΜΕ, η ΕΕΔΥΕ και το Μέτω­πο Αγώ­να Σπου­δα­στών, καταγ­γέλ­λο­ντας με…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ανακοίνωση για την άγρια καταστολή κατά μεταναστών στα σύνορα Ισπανίας-Μαρόκου

Είναι τα απο­τε­λέ­σμα­τα της πολι­τι­κής της ΕΕ, που ονο­μά­ζει τους ξερι­ζω­μέ­νους ως “εισβο­λείς” και “υβρι­δι­κή απει­λή” σημειώ­νει σε ανα­κοί­νω­ση το…