Περιήγηση: Πρόταση δυσπιστίας

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Δ. Κουτσούμπας: Η πραγματική μομφή σε κάθε αντιλαϊκή πολιτική δεν δίνεται μέσα στη Βουλή αλλά στους δρόμους του αγώνα

«Η πραγ­μα­τι­κή μομ­φή σε κάθε αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή δεν δίνε­ται μέσα στη Βου­λή αυτήν τη στιγ­μή από την πρό­τα­ση του ΣΥΡΙΖΑ,…