Περιήγηση: Πρόωρες εκλογές

Επικαιρότητα
Κ. Μητσοτάκης: Έδειξε πρόωρες κάλπες το προσεχές φθινόπωρο — Όλα δείχνουν αρχές Οκτωβρίου

Τις φήμες για πρό­ω­ρες εκλο­γές στο προ­σε­χές φθι­νό­πω­ρο επι­βε­βαί­ω­σε, εμμέ­σως πλην σαφώς, ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης κατά την διάρ­κεια συνέντευξής…