Περιήγηση: Πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου

Επικαιρότητα
48ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή: Πόλος ενδιαφέροντος το περίπτερο του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Θεσσαλονίκης (ΦΩΤΟ)

Μαζι­κή ήταν η προ­σέ­λευ­ση κόσμου κάθε ηλι­κί­ας κατά την πρώ­τη μέρα του 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ-Οδη­γη­τή στο πρώ­ην στρα­τό­πε­δο Καρα­τά­σιου στη…

Κοινωνία
48ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ: Στις 15–16-17 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη — Ποιοι καλλιτέχνες θα συμμετέχουν

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη οι εκδη­λώ­σεις του 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ-Οδη­γη­τή θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν στις 15–16-17 Σεπτεμ­βρί­ου, στο πρώ­ην στρα­τό­πε­δο Καρα­τά­σιου, στην Πολί­χνη, στην…

Επικαιρότητα
47ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή: Πόλος έλξης το περίπτερο του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Θεσσαλονίκης

Ιδιαί­τε­ρα μαζι­κή η προ­σέ­λευ­ση κόσμου χθές Παρα­σκευή, κατά την πρώ­τη μέρα του 47ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ-Οδη­γη­τή στο πρώ­ην στρα­τό­πε­δο Καρα­τά­σιου στην…