Περιήγηση: Πρώτο Θέμα

Επικαιρότητα
«Πρώτο Θέμα»: Κιτρινισμός και εντυπωσιοθηρία σε βάρος του Δ. Κουτσούμπα

Στη γνώ­ρι­μη τακτι­κή της «κίτρι­νης», εντυ­πω­σιο­θη­ρι­κής «δημο­σιο­γρα­φί­ας» κατέ­φυ­γε για άλλη μια φορά η εφη­με­ρί­δα «Πρώ­το Θέμα» ανα­φε­ρό­με­νη στο Πόθεν Έσχες…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Μοιραία… λάθη «ανεξάρτητων» δημοσιογράφων και «αντικειμενικών» ΜΜΕ

Είναι τέτοια η κατά­ντια του Τύπου που ούτε ο αφε­λής πλέ­ον πιστεύ­ει τα περί ανε­ξαρ­τη­σί­ας (δημο­σιο­γρά­φου), αντι­κει­με­νι­κό­τη­τας  (Μέσου)και λοι­πά συναφή.…

Απόψεις
Ο αντικομμουνιστικός οχετός του Δ. Δανίκα ξεχείλισε — Μια οφειλόμενη απάντηση

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Εκρη­κτι­κό το μείγ­μα φανα­τι­κού αντι­κομ­μου­νι­σμού και ημι­μά­θειας, οδη­γεί με μαθη­μα­τι­κό τρό­πο σε παρα­λη­ρή­μα­τα. Όπως αυτό στο οποίο…