Περιήγηση: ΠΣΟ

Εκδηλώσεις
Featured Video Play Icon
18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΟ: Γ. Μαυρίκος: Ενισχύουμε τον αγώνα για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Τα 105 εκα­τομ­μύ­ρια μέλη της Παγκό­σμιας Συν­δι­κα­λι­στι­κής Ομο­σπον­δί­ας που ζουν και αγω­νί­ζο­νται σε 133 χώρες των 5 ηπεί­ρων, όλους εκείνους…

Ανακοινώσεις
ΠΣΟ: Να απονεμηθεί το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης του 2021 στη Διεθνή Υγειονομική Ταξιαρχία «Henry Reeve» της Κούβας

Ανοι­χτή επι­στο­λή της γραμ­μα­τεί­ας της Παγκό­σμιας Συν­δι­κα­λι­στι­κής Ομο­σπον­δί­ας προς τα μέλη, τους φίλους μας και τους εργα­ζό­με­νους ολό­κλη­ρου του κόσμου:…

Απόψεις
Οι κομμουνιστές στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων των λαών — #COVID19

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Από την πρώ­τη στιγ­μή που ξέσπα­σε η παν­δη­μία του κορω­νοϊ­ού, το διε­θνές κομ­μου­νι­στι­κό κίνη­μα, το πρω­το­πό­ρο τμήμα…

Εκδηλώσεις
ΓΑΛΛΙΑ: Νέες απεργιακές κινητοποιήσεις στις 13 Φλεβάρη

Σε νέες κινη­το­ποι­ή­σεις προ­σα­να­το­λί­ζο­νται οι εργα­ζό­με­νοι και τα συν­δι­κά­τα της Γαλ­λί­ας, ζητώ­ντας την από­συρ­ση της νέας αντια­σφα­λι­στι­κής μεταρ­ρύθ­μι­σης, που στις…

Πολιτική
ΠΑΜΕ-ΠΣΟ: Παρέμβαση στην γαλλική πρεσβεία υπέρ της μεγάλης απεργίας της 17ης Δεκέμβρη

Συνε­χί­ζο­ντας τις πρω­το­βου­λί­ες αλλη­λεγ­γύ­ης και στή­ρι­ξης του αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων της Γαλ­λί­ας, η Παγκό­σμια Συν­δι­κα­λι­στι­κή Ομο­σπον­δία (ΠΣΟ) και το ΠΑΜΕ πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το από­γευ­μα της…

Διεθνή
Γαλλία: Πανεθνική απεργία σήμερα ενάντια στις αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις Μακρόν στην Ασφάλιση

Σε 24ωρη απερ­γία σε όλη τη χώρα κατε­βαί­νουν σήμε­ρα οι εργα­το­ϋ­πάλ­λη­λοι της Γαλ­λί­ας, με απο­φά­σεις τρι­το­βάθ­μιων και πολ­λών δευ­τε­ρο­βάθ­μιων συν­δι­κα­λι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων, κατα­δι­κά­ζο­ντας τη…