Περιήγηση: Πυλαία

Κοινωνία
Πυλαία Θεσσαλονίκης: Δυναμική κινητοποίηση για ασφαλή σχολεία — Αποδοκιμάστηκε η αντιδήμαρχος Παιδείας

Συγκέ­ντρω­ση και πορεία στο κέντρο της Πυλαί­ας Θεσ­σα­λο­νί­κης πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το από­γευ­μα κάτοι­κοι και γονείς, δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για το ζήτη­μα της σχολικής…

Ανακοινώσεις
Λαϊκή Συσπείρωση Πυλαίας-Χορτιάτη: «Να αποδοθούν άμεσα όλες οι ευθύνες για την πτώση της οροφής στο 4ο Δημοτικό Σχολείο»

«Αυτές είναι οι συνέ­πειες των εργο­λα­βιών και της λει­τουρ­γί­ας του δήμου με βάση την λογι­κή του κόστους οφέ­λους, με βάση…

Κοινωνία
Σαρδελοποίηση μαθητών σε Γυμνάσιο της Πυλαίας: «Σχολείο για 350 παιδιά έχει 550, δεν χωράμε!»

Σε απο­χή από τα μαθή­μα­τά τους προ­χώ­ρη­σαν χθες, Δευ­τέ­ρα 1/10, οι μαθη­τές του 2ου Γυμνα­σί­ου Πυλαί­ας στην Θεσ­σα­λο­νί­κη δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για…

Ανακοινώσεις
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη: Συνυπεύθυνοι δημοτική αρχή και κυβέρνηση για το κλείσιμο νηπιαγωγείων και την ταλαιπωρία μαθητών-γονιών

Τις τερά­στιες ευθύ­νες Δήμου και της κυβέρ­νη­σης για το κλεί­σι­μο νηπια­γω­γεί­ων στην περιο­χή και την ταλαι­πω­ρία που υφί­στα­νται μαθη­τές και…

Ανακοινώσεις
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη: Ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης για την κατάργηση παιδικών σταθμών και τις απολύσεις εργαζόμενων

Σε κατάρ­γη­ση ενός ακό­μη παι­δι­κού σταθ­μού και στην από­λυ­ση 9 εργα­ζό­με­νων προ­χω­ρά η διοί­κη­ση του Δήμου Πυλαί­ας-Χορ­τιά­τη, έπει­τα από σχετική…

Επικαιρότητα
Δημοτικές εκλογές 2019 — Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη: Πλήθος κόσμου στην παρουσίαση του ψηφοδελτίου της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Στη γεμά­τη από κόσμο αίθου­σα «Στ. Κου­γιουμ­τζής» στο Πολι­τι­στι­κό Κέντρο Πανο­ρά­μα­τος παρου­σιά­στη­κε τη Δευ­τέ­ρα το από­γευ­μα το ψηφο­δέλ­τιο της «Λαϊ­κής…