Περιήγηση: Πυρηνικό εργοστάσιο

Διεθνή
Μόσχα: Μεγάλη ουκρανική δύναμη προσπάθησε να καταλάβει τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Οι ουκρα­νι­κές δυνά­μεις προ­σπά­θη­σαν να κατα­λά­βουν τον πυρη­νι­κό σταθ­μό της Ζαπο­ρί­ζια με μία επί­θε­ση που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν χθες πριν από τα…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Μαίνεται η ιμπεριαλιστική σύγκρουση ‑πυρκαγιά στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζα κάνουν λόγω οι ουκρανικές αρχές

2:30 ώρα Ελλά­δας: Για πυρ­κα­γιά που ξέσπα­σε στον χώρο του πυρη­νι­κού εργο­στα­σί­ου στη Ζαπο­ρί­ζια ‑του μεγα­λύ­τε­ρου της Ευρώ­πης- λόγω των…