Περιήγηση: Πυρκαγιά Κεχριές

Επικαιρότητα
Φωτιά σήμερα: σε εξέλιξη ακόμη οι πυρκαγιές σε Κεφαλονιά, Ηλεία και Κορινθία

Συνε­χείς είναι οι προ­σπά­θειες για την κατά­σβε­ση των δασι­κών πυρ­κα­γιών σε Κεφα­λο­νιά (Κερα­μειές), Ηλεία (Κρέ­στε­να και Πανό­που­λο) και στην Κοριν­θία (Κεχριές).…

Ατέχνως
Φωτιά σήμερα: Σε εξέλιξη για 5η μέρα η πυρκαγιά στις Κεχριές Κορινθίας — Οριοθετημένη η φωτιά στην Ηλεία

Φωτιά σήμε­ρα: Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται για πέμ­πτη μέρα η δασι­κή πυρ­κα­γιά στις Κεχριές Κοριν­θί­ας, χωρίς ενερ­γό μέτω­πο αλλά με διάσπαρτες…

Επικαιρότητα
Σε εξέλιξη η φωτιά στην Κορινθία — Ενισχύονται οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην Ηλεία

Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται, η προ­σπά­θεια κατά­σβε­σης της φωτιάς σε περιο­χές της Κοριν­θί­ας με πολ­λές διά­σπαρ­τες εστί­ες και ανα­ζω­πυ­ρώ­σεις. Σύμ­φω­να με…