Περιήγηση: Πυρκαγιά Μυκήνες

Ανακοινώσεις
Σχόλιο του ΚΚΕ για την πυρκαγιά στις Μυκήνες: Ούτε τους αρχαιολογικούς χώρους δεν μπορεί να προστατεύσει η κυβέρνηση

Σε σχό­λιο που εξέ­δω­σε το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την πυρ­κα­γιά στον αρχαιο­λο­γι­κό χώρο των Μυκη­νών επι­ση­μαί­νει τα εξής: «Ούτε τους…