Περιήγηση: Πυρκαγιά στη Μόρια

Επικαιρότητα
Παραχωρήστε μας τουλάχιστον τα ίδια δικαιώματα με τα ζώα, λένε οι πρόσφυγες στο Καρά Τεπέ

Τον περα­σμέ­νο Σεπτέμ­βρη, αλλά και νωρί­τε­ρα –από την άνοι­ξη, η κυβέρ­νη­ση παρου­σί­α­ζε «πανο­ρά­μα­τα» με drones που έδει­χναν δήθεν προ­θέ­σεις της…

Ανακοινώσεις
ΤΕ Λέσβου του ΚΚΕ: Αντί να μεταφέρει τους πρόσφυγες και μετανάστες, η κυβέρνηση έστειλε αύρες και ΜΑΤ

Τα κατα­στρο­φι­κά, και για τους ταλαι­πω­ρη­μέ­νους πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες και για τους κατοί­κους του νησιού, σχέ­δια της κυβέρ­νη­σης δεν θα…

Κοινωνία
Η πολιτική εγκλωβισμού μεταναστών και προσφύγων δείχνει τα δόντια της

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Επι­τεί­νει την πολι­τι­κή εγκλω­βι­σμού και βρί­σκει ευκαι­ρία για επί­σπευ­ση επι­κίν­δυ­νων σχε­δί­ων Μέτρα περιο­ρι­σμού της κυκλο­φο­ρί­ας στη Λέσβο, που κηρύχθηκε…

Επικαιρότητα
Απεγκλωβισμός όλων των προσφύγων και μεταναστών! Να κλείσει η Μόρια — να μην ανοίξει κανένα άλλο ΚΥΤ

▪️  Η κυβέρ­νη­ση να δώσει τώρα λύση, δια­σφα­λί­ζο­ντας την υγεία και τα δικαιώ­μα­τα κατοί­κων, προ­σφύ­γων και μετα­να­στών. ▪️  Να μην…