Περιήγηση: Πυρκαγιά Σχίνος Κορινθίας

Επικαιρότητα
Φωτιά στα Γεράνεια όρη: Εντολή για την εκκένωση του οικισμού Παπαγιαννέικα στα Μέγαρα

Εντο­λή για προ­λη­πτι­κή εκκέ­νω­ση στον οικι­σμό Παπα­γιαν­νέι­κα στα Μέγα­ρα, έδω­σε πριν από λίγο η Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία, καθώς υπήρ­ξε ανα­ζω­πύ­ρω­ση κοντά…