Περιήγηση: πυρκαγιές

Επικαιρότητα
Εμφανίστηκαν Hungerstein_Wasserstandsmarkierung “πέτρες της πείνας” στα ποτάμια της Γερμανίας και της Τσεχίας

Απο­τέ­λε­σμα της ξηρα­σί­ας των τελευ­ταί­ων ημε­ρών στην Ευρώ­πη, οι πέτρες της πεί­νας έκα­ναν την εμφά­νι­ση τους σε ορι­σμέ­να ποτά­μια της…

Επικαιρότητα
Διαβάστε στο μεγάλο αφιέρωμα του σημερινού Ριζοσπάστη: Μάχη επιβίωσης στα αποκαΐδια που άφησε η εγκληματική πολιτική και ακόμα «καπνίζουν»

Έναν χρό­νο μετά την κατα­στρο­φι­κή πυρ­κα­γιά, τον Αύγου­στο του 2021, η κατά­στα­ση στη Βόρεια Εύβοια παρα­μέ­νει δρα­μα­τι­κή. Ο πυρό­πλη­κτος λαός…

Επικαιρότητα
Μεγάλες οι καταστροφές από τις πυρκαγιές: Επικίνδυνα μέτωπα σε Λέσβο, Ηλεία και Έβρο

Στο πολύ «ακραίο φαι­νό­με­νο και­ρι­κών συν­θη­κών» με εκρη­κτι­κό κοκτέιλ από ξηρα­σία, υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες και ισχυ­ρούς ανέ­μους, επιρ­ρί­πτει η ηγε­σία της…

Επικαιρότητα
Περιοδεία κλιμακίου του ΚΚΕ σε πυρόπληκτες περιοχές της Αν. Αττικής — Οι κομμουνιστές στο πλευρό των πυρόπληκτων

Περιο­δεία σε γει­το­νιές της Παλ­λή­νης και συζή­τη­ση με λαϊ­κές οικο­γέ­νειες που είδαν τις μέρες αυτές ξανά τον πύρι­νο εφιάλ­τη, πραγματοποίησε…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: «Μόνο περισσότερη οργή και αγανάκτηση προκαλεί η επίσκεψη Μητσοτάκη στις πυρόπληκτες περιοχές»

Σε σχό­λιο, για την επί­σκε­ψη και τις δηλώ­σεις του Κυρ. Μητσο­τά­κη στις πλη­γεί­σες περιο­χές της Ανα­το­λι­κής Αττι­κής, το Γρα­φείο Τύπου…