Περιήγηση: πυρκαγιές

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Καταγγελία της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για την πυρκαγιά: Παρατημένα ξερά κλαδιά και ακαθάριστα δάση έχει αφήσει ο Δήμος στην Σταμάτα (VIDEO)

Βελ­τιω­μέ­νη είναι η εικό­να της πυρ­κα­γιάς που εκδη­λώ­θη­κε στη Στα­μά­τα και απεί­λη­σε σπί­τια της περιο­χής. Μετά την παρέμ­βα­ση των κατοί­κων, των μελών…

Επικαιρότητα
Ξεσπά ο ηθοποιός Γ. Γεροντιδάκης για τις πυρκαγιές: «Μέλημά σας η ανθρώπινη ζωή, χωρίς ζωή»

Με μία ανάρ­τη­ση στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, ο νεα­ρός ηθο­ποιός Γιώρ­γος Γερο­ντι­δά­κης («Σασμός», «Άγριες Μέλισ­σες»), εξέ­φρα­σε την οργή του για…

Επικαιρότητα
Εμφανίστηκαν Hungerstein_Wasserstandsmarkierung “πέτρες της πείνας” στα ποτάμια της Γερμανίας και της Τσεχίας

Απο­τέ­λε­σμα της ξηρα­σί­ας των τελευ­ταί­ων ημε­ρών στην Ευρώ­πη, οι πέτρες της πεί­νας έκα­ναν την εμφά­νι­ση τους σε ορι­σμέ­να ποτά­μια της…

Επικαιρότητα
Διαβάστε στο μεγάλο αφιέρωμα του σημερινού Ριζοσπάστη: Μάχη επιβίωσης στα αποκαΐδια που άφησε η εγκληματική πολιτική και ακόμα «καπνίζουν»

Έναν χρό­νο μετά την κατα­στρο­φι­κή πυρ­κα­γιά, τον Αύγου­στο του 2021, η κατά­στα­ση στη Βόρεια Εύβοια παρα­μέ­νει δρα­μα­τι­κή. Ο πυρό­πλη­κτος λαός…