Περιήγηση: Πυροβολισμός 16χρονου

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Απολογήθηκε εκ νέου ο μπάτσος για το δολοφονικό πυροβολισμό του 16χρονου και αφέθηκε ελεύθερος

Ενώ­πιον του 1ου τακτι­κού ανα­κρι­τή Θεσ­σα­λο­νί­κης βρέ­θη­κε εκ νέου ο 34χρονος αστυ­νο­μι­κός που κατη­γο­ρεί­ται ότι πυρο­βό­λη­σε και τραυ­μά­τι­σε θανά­σι­μα τον…

Κοινωνία
ΚΝΕ: Η απόφαση να αφεθεί ελεύθερος ο αστυνομικός που σκότωσε τον 16χρονο Ρομά προκαλεί μόνο οργή και αγανάκτηση

«Η από­φα­ση να αφε­θεί ελεύ­θε­ρος, με μόνο περιο­ρι­στι­κό όρο την απα­γό­ρευ­ση εξό­δου από τη χώρα, ο αστυ­νο­μι­κός που πυρο­βό­λη­σε εν…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο μπάτσος της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. για το δολοφονικό πυροβολισμό του 16χρονου Ρομά

Ελεύ­θε­ρος με περιο­ρι­στι­κό όρο αφέ­θη­κε ο 34χρονος αστυ­νο­μι­κός της ομά­δας ΔΙ.ΑΣ. που κατη­γο­ρεί­ται για τον θανά­σι­μο πυρο­βο­λι­σμό του 16χρονου Ρομά…

Κοινωνία
Κίνηση Αποστράτων Αστυνομικών: Η πολιτική της καταστολής υπεύθυνη για τον θάνατο του 16χρονου Ρομά

«Η πολι­τι­κή της κατα­στο­λής, κύρια υπεύ­θυ­νη για τον θάνα­το του 16χρονου» σημειώ­νει η Κίνη­ση Απο­στρά­των Αστυ­νο­μι­κών για τον θάνα­το του…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Νεκρός 16χρονος Ρομά: Μαζική συγκέντρωση και πορεία στη Θεσσαλονίκη ενάντια στην κρατική βία και δολοφονία

Μαζι­κή συγκέ­ντρω­ση και πορεία στο υπουρ­γείο Μακε­δο­νί­ας Θρά­κης ενά­ντια στην κρα­τι­κή βία και δολο­φο­νία έγι­νε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη για τον θάνατο…