Περιήγηση: Πυροπροστασία

Επικαιρότητα
Η οργή να γίνει αλληλεγγύη και αγώνας για ζωή — διεκδίκηση απέναντι στην εγκληματική πολιτική! Ανακοίνωση Λα.Συ. Αττικής για την Πολιτική Προστασία

Εκφρά­ζου­με την αμέ­ρι­στη αλλη­λεγ­γύη μας στους πλη­γέ­ντες από τις πλημ­μύ­ρες στην περιο­χή της Θεσ­σα­λί­ας και τα θερ­μά συλ­λυ­πη­τή­ριά μας στις…

Επικαιρότητα
Πύρινος εφιάλτης δίχως τέλος σε όλη τη χώρα

Εγκλη­μα­τι­κές κυβερ­νη­τι­κές ευθύ­νες: Στα απρο­στά­τευ­τα δάση προ­στέ­θη­καν οι ανο­χύ­ρω­τες πόλεις, βιο­μη­χα­νι­κές ζώνες, τώρα και στρα­τιω­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις «Σκη­νι­κό πολέ­μου» από τις…

Πολιτική
ΚΚΕ: Δεν φταίει η «κλιματική αλλαγή» για την εγκληματική απουσία ολοκληρωμένου και σύγχρονου αντιπυρικού σχεδιασμού

«Για μια ακό­μη φορά επι­στρα­τεύ­θη­κε από την κυβέρ­νη­ση το βολι­κό άλλο­θι της “κλι­μα­τι­κής αλλα­γής”, για να δικαιο­λο­γη­θεί η εγκλη­μα­τι­κή απουσία…

Επικαιρότητα
Πυρκαγιές σε Δερβενοχώρια και Λουτράκι: Όλες οι εξελίξεις στον 902.gr

Εγκλη­μα­τι­κή η πολι­τι­κή με τις ελλεί­ψεις στην πυρό­σβε­ση και την ανύ­παρ­κτη πυρο­προ­στα­σία Ανε­ξέ­λεγ­κτες μαί­νο­νται οι πυρ­κα­γιές σε Δερ­βε­νο­χώ­ρια και Λουτράκι…