Περιήγηση: Πυρρκαγιά

Επικαιρότητα
Σε εξέλιξη οι πυρκαγιές σε Κορινθίας και Αργολίδας — Καλύτερη η εικόνα σύμφωνα με την Πυροσβεστική

Τρία ενα­έ­ρια πυρο­σβε­στι­κά μέσα επι­χει­ρούν από νωρίς σήμε­ρα το πρωί στην περιο­χή Νέα Αλμυ­ρή (Κοριν­θία), προ­κει­μέ­νου να θέσουν μαζί με…