Περιήγηση: Πόλεμος Βιετνάμ

Σαν Σήμερα
Μοχάμεντ Άλι — Αρνήθηκε να πολεμήσει στο Βιετνάμ: Ποτέ κανείς Βιέτκονγκ δεν με αποκάλεσε βρωμονέγρο

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Πριν 51 χρό­νια, στις 18 Απρι­λί­ου 1967, ο παγκό­σμιος πρω­τα­θλη­τής πυγ­μα­χί­ας και χρυ­σός Ολυ­μπιο­νί­κης Μωχά­μεντ Άλι, αρνή­θη­κε να…