Περιήγηση: Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς

Διεθνή
Γάζα: Τουλάχιστον 15 παιδιά έχουν πεθάνει από υποσιτισμό και αφυδάτωση στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν

Του­λά­χι­στον 15 παι­διά έχουν πεθά­νει τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες από υπο­σι­τι­σμό και αφυ­δά­τω­ση στο νοσο­κο­μείο Καμάλ Αντουάν στην πόλη της Γάζας,…

Διεθνή
Γάζα: Συνεχείς οι θηριωδίες του Ισραήλ — Αντιμέτωποι με τη λιμοκτονία οι Παλαιστίνιοι — Ξεκινάνε και πάλι οι διαπραγματεύσεις

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Χαμάς ανα­κοί­νω­σε χθες Σάβ­βα­το πως ένδε­κα άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν όταν αερο­πο­ρι­κός βομ­βαρ­δι­σμός του Ισρα­ήλ έπλη­ξε σκη­νές εκτοπισμένων…

Διεθνή
Γάζα: Αποτροπιασμός και παγκόσμια κατακραυγή για το νέο μακελειό άμαχων πεινασμένων από το Ισραήλ

Παγκό­σμιο απο­τρο­πια­σμό και κατα­κραυ­γή έχει προ­κα­λέ­σει η δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση του κρά­τους του Ισρα­ήλ σε βάρος συγκε­ντρω­μέ­νων για δια­νο­μή ανθρω­πι­στι­κής βοήθειας…

Διεθνή
Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός έσφαξε δεκάδες παλαιστίνιους αμάχους που περίμεναν για ανθρωπιστική βοήθεια

Νέα απο­τρό­παια σφα­γή Παλαι­στί­νιων αμά­χων από τον Ισραη­λι­νό στρα­τό. Περισ­σό­τε­ροι από 100 Παλαι­στί­νιοι σκο­τώ­θη­καν και άλλοι 700 τραυ­μα­τί­στη­καν όταν ισραηλινά…

Διεθνή
Λωρίδα της Γάζας: Πρόταση για 40ήμερη κατάπαυση πυρός και ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους

Η παλαι­στι­νια­κή οργά­νω­ση Χαμάς έχει λάβει προ­σχέ­διο πρό­τα­σης από τις συνο­μι­λί­ες που διε­ξά­γο­νται στο Παρί­σι με στό­χο την επί­τευ­ξη εκεχειρίας…

Διεθνή
Ισραήλ: Διαδηλωτές ζητούν από την κυβέρνηση Νετανιάχου να αποδεχθεί συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων

Χιλιά­δες άνθρω­ποι δια­δή­λω­σαν χθες Σάβ­βα­το στο Ισρα­ήλ ζητώ­ντας την απε­λευ­θέ­ρω­ση των ομή­ρων που κρα­τά η Χαμάς στη Λωρί­δα της Γάζας,…

Διεθνή
Λωρίδα της Γάζας: Το Ισραήλ ετοιμάζεται για μακελειό στη Ράφα — Εκκένωση της πόλης διέταξε ο Νετανιάχου

Το Ισρα­ήλ εντεί­νει τις επι­θέ­σεις του στη Ράφα, καθώς ετοι­μά­ζε­ται να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει χερ­σαία επί­θε­ση, παρά τις προει­δο­ποι­ή­σεις για «κατα­στρο­φι­κές» συνέπειες…