Περιήγηση: Πόλεμος του Αδέσποτου Σκύλου

Ιστορία
Οκτώβρης 1925: Όταν η Ελλάδα εισέβαλε στην Βουλγαρία (Το περιστατικό στο Demir Kapu ή Πόλεμος του Αδέσποτου Σκύλου)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Το 1925, οι σχέ­σεις μετα­ξύ Ελλά­δας και Βουλ­γα­ρί­ας ήταν τετα­μέ­νες και σε κανέ­ναν στη­μέ­νο δεν έδει­χναν να…