Περιήγηση: πόλεμος

Πολιτισμός
Γκοντάρ για παρέμβαση Ζελένσκι: Οι Κάννες είναι ένα εργαλείο προπαγάνδας

Την παρέμ­βα­ση του Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι στο φεστι­βάλ κινη­μα­το­γρά­φου των Καν­νών σχο­λί­α­σε σκω­πτι­κά ο μεγά­λος σκη­νο­θέ­της Ζαν Λικ Γκο­ντάρ. Ο Ζελένσκι…

Πολιτική
«Κάτω από ξένη σημαία» — διδάγματα για τη στάση στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο

Η πολε­μι­κή σύγκρου­ση Ρωσί­ας — Ουκρα­νί­ας, κομ­μά­τι της οξυ­νό­με­νης παγκό­σμιας σύγκρου­σης των ιμπε­ρια­λι­στι­κών κέντρων, έφε­ρε πάλι στην πρώ­τη γραμ­μή της…

Πολιτισμός
Ψήφισμα ΠΜΣ «Πολιτισμός ή Βαρβαρότητα;»: Σχεδόν 1.000 καλλιτέχνες ενώνουν τη φωνή τους ενάντια στον πόλεμο

Αγγί­ζουν τους 1.000 οι καλ­λι­τέ­χνες που συμπα­ρα­τάσ­σο­νται με το ψήφι­σμα του Πανελ­λή­νιου Μου­σι­κού Συλ­λό­γου και ορθώ­νουν τις φωνές τους ενά­ντια στον…

Σκίτσα
Ο πόλεμος

https://ekdoseis-atexnos.gr/book/%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%ad%cf%89%ce%bd-%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b6%ce%af%ce%b4%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b5%ce%bd%cf%8c/