Περιήγηση: πόλεμος

Επικαιρότητα
48ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ — “ΟΔΗΓΗΤΗ”: Συνάντηση των αντιπροσωπειών ξένων οργανώσεων με αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ

Οι αντι­προ­σω­πεί­ες των Κομ­μου­νι­στι­κών Νεο­λαιών και των Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κών Οργα­νώ­σε­ων Νεο­λαί­ας από άλλες χώρες που συμ­με­τέ­χουν στο 48ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ -…

Πολιτισμός
Featured Video Play Icon
48o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ — «ΟΔΗΓΗΤΗ» Έκθεση εικαστικών: Ο πόλεμος και η πάλη ενάντια σ’ αυτόν, με τα μάτια της σύγχρονης τέχνης

Ο πόλε­μος και οι συνέ­πειές του είναι το θέμα της φετι­νής εικα­στι­κής έκθε­ση που φιλο­ξε­νεί­ται στο Στέ­κι του Πολι­τι­σμού (έξω από το θεατράκι…

Διεθνή
Ρωσικά πλήγματα σε υποδομές — Έπληξε η Ρωσία το λιμάνι της Οδησσού; — Νέο πακέτο αμερικανικών όπλων στην Ουκρανία

Η ουκρα­νι­κή πλευ­ρά καταγ­γέλ­λει ‑στον από­η­χο της χθε­σι­νής υπο­γρα­φής της συμ­φω­νί­ας για την εξα­γω­γή ουκρα­νι­κών σιτη­ρών από τη Μαύ­ρη Θάλασσα-…

Πολιτισμός
Γκοντάρ για παρέμβαση Ζελένσκι: Οι Κάννες είναι ένα εργαλείο προπαγάνδας

Την παρέμ­βα­ση του Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι στο φεστι­βάλ κινη­μα­το­γρά­φου των Καν­νών σχο­λί­α­σε σκω­πτι­κά ο μεγά­λος σκη­νο­θέ­της Ζαν Λικ Γκο­ντάρ. Ο Ζελένσκι…