Περιήγηση: Πόρισμα ιατροδικαστή

Κοινωνία
Ο Ζακ πέθανε από τις κλωτσιές στο κεφάλι όσο ήταν εγκλωβισμένος στη τζαμαρία — Το πόρισμα του ιατροδικαστή της οικογένειας

Τα δολο­φο­νι­κά λακτί­σμα­τα που δέχτη­κε την ώρα που βρι­σκό­ταν μέσα στην τζα­μα­ρία του κοσμη­μα­το­πω­λεί­ου ήταν καθο­ρι­στι­κά για το θάνα­το του…