Περιήγηση: Πόρτο Χέλι

Ανακοινώσεις
ΤΕ Αργολίδας ΚΚΕ: «Προκλητικά ανεύθυνη» η στάση της κυβέρνησης για τα κρούσματα κορονοϊού, σε ξενοδοχείο που φιλοξενεί πρόσφυγες

«Προ­κλη­τι­κά ανεύ­θυ­νη» χαρα­κτη­ρί­ζει η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Αργο­λί­δας τη στά­ση της κυβέρ­νη­σης για τα κρού­σμα­τα κορο­νοϊ­ού, σε ξενο­δο­χείο που φιλο­ξε­νεί πρόσφυγες,…