Περιήγηση: Πόσοι συμμετείχαν στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία

Πολιτική
Συλλαλητήριο Μακεδονία 20/1/2019: Οι φιλοδοξίες των διοργανωτών και η πραγματικότητα — Για να ξέρουμε πόσοι θα είναι

Για πολύ περισ­σό­τε­ρο κόσμο από το συλ­λα­λη­τή­ριο του Φεβρουα­ρί­ου κάνουν λόγο οι διορ­γα­νω­τές υπαι­νισ­σό­με­νοι εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες πολι­τών και προ­σθέ­τουν ΜΜΕ ότι…