Περιήγηση: Πότε ανοίγουν τα σχολεία

Κοινωνία
“Οι γονείς ζητούν ανοιχτά σχολεία με μέτρα προστασίας και όχι πρωτόκολλα υπερμετάδοσης”

«Πρό­κλη­ση» χαρα­κτή­ρι­σε η Στέλ­λα Βαλα­βά­νη, εκπρό­σω­πος Τύπου της Ανώ­τα­της Συνο­μο­σπον­δί­ας Γονέ­ων Μαθη­τών Ελλά­δας, το γεγο­νός ότι με τα μέτρα που…

Πολιτική
Στ. Πέτσας: Στις 11 Ιανουαρίου ανοίγουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων — Από σήμερα τα περιοριστικά μέτρα

Τα σχο­λεία όλων των βαθ­μί­δων θα ανοί­ξουν στις 11 Ιανουα­ρί­ου ξεκα­θά­ρι­σε σήμε­ρα ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Στέ­λιος Πέτσας ο οποί­ος χαρακτήρισε…

Επικαιρότητα
Σκληρό Lockdown για μια βδομάδα ανακοίνωσε ο Στ. Πέτσας — Πότε ανοίγουν τα σχολεία

Σε αυστη­ρο­ποί­η­ση των μέτρων περιο­ρι­σμού από αύριο, Κυρια­κή έως τις 11 Ιανουα­ρί­ου προ­χω­ρά η κυβέρ­νη­ση. Συγκε­κρι­μέ­να όπως ανα­κοί­νω­σε ο κυβερνητικός…