Περιήγηση: Πύργος Ηλείας

Κοινωνία
Ηλεία: Μεγάλες ζημιές στις ελαιοκαλλιέργειες από τις τελευταίες χαλαζοπτώσεις

Το τελειω­τι­κό χτύ­πη­μα δέχθη­καν οι βιο­πα­λαι­στές παρα­γω­γοί ελαιο­λά­δου σε αρκε­τές περιο­χές της Ηλεί­ας, μετά το πέρα­σμα της κακο­και­ρί­ας «Daniel» και…

Κοινωνία
Ποια τηλεκπαίδευση; Εικόνες ντροπής με παιδάκια να κάνουν μάθημα σε αυλή καφενείου έχοντας από ένα κινητό!

Θα ήταν ανέκ­δο­το αν δεν ήταν μια θλι­βε­ρή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα που έχει επι­πτώ­σεις στην εκπαί­δευ­ση των παι­διών. Η είδη­ση έρχε­ται από…