Περιήγηση: π. Αντώνιος Παπανικολάου

Επικαιρότητα
Κιβωτός του Κόσμου: Ύποπτος για ασέλγεια ο πατέρας Αντώνιος — Καλείται να απολογηθεί στον εισαγγελέα

Ως ύοπτος για διά­πρα­ξη κακουρ­γη­μα­τι­κής ασέλ­γειας σε βάρος δύο ανη­λί­κων φιλο­ξε­νού­με­νων στην Κιβω­τό του Κόσμου, καλεί­ται να δώσει εξη­γή­σεις ο…

Επικαιρότητα
«Κιβωτός του Κόσμου»: Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας

Στη δέσμευ­ση των προ­σω­πι­κών λογα­ρια­σμών σε όλα τα πιστω­τι­κά ιδρύ­μα­τα της χώρας του πατέ­ρα Αντω­νί­ου, της πρε­σβυ­τέ­ρας και άλλων συγγενικών…

Επικαιρότητα
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Απαγόρευση ιεροπραξιών στον π. Αντώνιο Παπανικολάου μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης

Σε δήλω­ση για την υπό­θε­ση του π. Αντω­νί­ου Παπα­νι­κο­λά­ου και της «Κιβω­τού του Κόσμου» προ­έ­βη ο Προ­κα­θή­με­νος της Ελλα­δι­κής Εκκλησίας,…