Περιήγηση: Ράντζα

Κοινωνία
Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Τραγική η κατάσταση, υποστελέχωση και ράντζα στους διαδρόμους

Στοι­βαγ­μέ­νοι σε ράν­τζα είναι πολ­λοί ασθε­νείς στο Νοσο­κο­μείο Αλε­ξάν­δρα, ενώ αυτό το σκη­νι­κό αθλιό­τη­τας συμπλη­ρώ­νει η εξου­θέ­νω­ση του υγειο­νο­μι­κού προσωπικού,…