Περιήγηση: Ρένα Λευκαδίτου

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Η Κυριακή Καμαρινού για το «Μακρόνησος, μια υπόμνηση», καρπός πολύχρονης μελέτης Ρ. Λευκαδίτου

Παρουσιάζει η Κυριακή Καμαρινού // Βιβλίο «Μακρόνησος, μια υπόμνηση, για ό,τι έγινε, για ό,τι γράφτηκε», Ρένας Λευκαδίτου-Παπαντωνίου, εκδ. ΕΝΤΟΣ, 2018 Επιτρέψτε…