Περιήγηση: Ραούλ Κάστρο

Επικαιρότητα
Συγχαρητήριο μήνυμα Δ. Κουτσούμπα στον νέο Πρόεδρο της Κούβας Μιγκέλ Μάριο Ντίας-Κανέλ

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, απέ­στει­λε μήνυ­μα στον νέο Πρό­ε­δρο του Κρα­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της Κού­βας Μιγκέλ Μάριο Ντίας-Κανέλ,…

Διεθνή
Κούβα: Αύριο ξεκινούν οι διαδικασίες προκειμένου να εκλεγεί ο διάδοχος του προέδρου Ραούλ Κάστρο

Οι εργα­σί­ες της ολο­μέ­λειας του κοι­νο­βου­λί­ου της Κού­βας, που επρό­κει­το να αρχί­σουν μεθαύ­ριο Πέμ­πτη προ­κει­μέ­νου να εκλε­γεί ο διά­δο­χος του…