Περιήγηση: Ρατσιστές

Επικαιρότητα
ΚΟ Κύπρου ΚΚΕ: Καταγγέλλει τις επιθέσεις φασιστικών εγκληματικών ομάδων εναντίων μεταναστών και προσφύγων

Η ΚΟ Κύπρου του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει τις επι­θέ­σεις φασι­στι­κών εγκλη­μα­τι­κών ομά­δων ενα­ντί­ων μετα­να­στών και προ­σφύ­γων. Καλεί τους Έλλη­νες μετα­νά­στες να…

Κοινωνία
Εδιωξαν οι Κρητικοί το ρατσιστόπλοιο C‑STAR — Ποιοι είναι και ποια η …αποστολή τους

«Ανε­πι­θύ­μη­το» στην Κρή­τη οι ρατσι­στές και πορεία ανα­χώ­ρη­σης βρί­σκε­ται από τα ξημε­ρώ­μα­τα το πλοίο του ακρο­δε­ξιού κινή­μα­τος «Defend Europe» μετά τις αντιδράσεις…