Περιήγηση: Ρατσιστική επίθεση

Επικαιρότητα
Πατέρας και γιος ταυτοποιήθηκαν για την επίθεση στη δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

Ένας 38χρονος και ο 14χρονος γιος του ταυ­το­ποι­ή­θη­καν για τη συμ­με­το­χή τους στο επει­σό­διο που σημειώ­θη­κε, το βρά­δυ του Σαββάτου,…

Κοινωνία
Εγκληματική ρατσιστική επίθεση σε δομή που φιλοξενούνται προσφυγόπουλα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Επί­θε­ση στη δομή φιλο­ξε­νί­ας ασυ­νό­δευ­των προ­σφυ­γό­που­λων ηλι­κί­ας 12–14 ετών  σημειώ­θη­κε χθες βρά­δυ, στο Ωραιό­κα­στρο της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Σύμ­φω­να με τον πληρεξούσιο…

Κοινωνία
Τραμπούκικη — ρατσιστική επίθεση σε μεταναστόπουλο από φασιστοειδή γονέα

Τρα­μπού­κι­κη — ρατσι­στι­κή επί­θε­ση σε μικρό μαθη­τή με κατα­γω­γή από τις Φιλιπ­πί­νες, στους Αμπε­λό­κη­πους την περα­σμέ­νη Παρα­σκευή, από έναν φασιστοειδή…

Επικαιρότητα
Δήλωση υποψηφίων της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για τη ρατσιστική επίθεση κατά προσφυγόπουλων στην Κόνιτσα

Κοι­νή δήλω­ση καταγ­γε­λί­ας της φασι­στι­κής επί­θε­σης ενα­ντί­ον πέντε ανή­λι­κων προ­σφυ­γό­που­λων εξέ­δω­σαν οι υπο­ψή­φιοι της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Γιώρ­γος Πρέν­τζας, για την…