Περιήγηση: Ρατσιστική επίθεση

Επικαιρότητα
Δήλωση υποψηφίων της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για τη ρατσιστική επίθεση κατά προσφυγόπουλων στην Κόνιτσα

Κοι­νή δήλω­ση καταγ­γε­λί­ας της φασι­στι­κής επί­θε­σης ενα­ντί­ον πέντε ανή­λι­κων προ­σφυ­γό­που­λων εξέ­δω­σαν οι υπο­ψή­φιοι της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Γιώρ­γος Πρέν­τζας, για την…

Κοινωνία
Μυτιλήνη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο δράστης της επίθεσης στον 45χρονο μετανάστη

Ελεύ­θε­ρος με περιο­ρι­στι­κούς όρους, που προ­βλέ­πουν εμφά­νι­ση δύο φορές το μήνα στο Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα του τόπου δια­μο­νής του και απαγόρευση…

Κοινωνία
Μυτιλήνη — Ο Εμντί Ιμάμ Ουντίλ περιγράφει τον άγριο ξυλοδαρμό του: «Ήθελε να με σκοτώσει»

Στην ορθο­πε­δι­κή κλι­νι­κή του νοσο­κο­μεί­ου Μυτι­λή­νης προ­κει­μέ­νου να γίνει χει­ρουρ­γι­κή απο­κα­τά­στα­ση του συντρι­πτι­κού κατάγ­μα­τος ωλέ­νης που έχει υπο­στεί και η…

Κοινωνία
“Άρσις”: Ρατσιστική επίθεση δέχτηκαν δύο ανήλικα προσφυγόπουλα στη Θεσσαλονίκη

Ρατσι­στι­κή επί­θε­ση δέχτη­καν το βρά­δυ της περα­σμέ­νης Τρί­της δύο ανή­λι­κα προ­σφυ­γό­που­λα, σύμ­φω­να με καταγ­γε­λία της Κοι­νω­νι­κής Οργά­νω­σης Υπο­στή­ρι­ξης Νέων “Άρσις”.…

Κοινωνία
Συνελήφθησαν τα φασιστοειδή που με smart χτυπούσαν μετανάστες στην περιοχή του Μενιδίου

Τάγ­μα εφό­δου με μικρά αυτο­κί­νη­τα μάρ­κας Smart είχαν φτιά­ξει φασι­στοει­δή και χτυ­πού­σαν μετα­νά­στες στην περιο­χή του Μενι­δί­ου. Σε χρο­νι­κό διά­στη­μα μιας…