Περιήγηση: Ραφίνα

Επικαιρότητα
Αλέκα Παπαρήγα: «Τώρα καταλαβαίνω ότι γλυτώσαμε, ξεφύγαμε στο παρά πέντε»

Για την πρω­το­φα­νή τρα­γω­δία στην ανα­το­λι­κή Αττι­κή από την κατα­στρο­φι­κή πυρ­κα­γία, μίλη­σε η Αλέ­κα Παπα­ρή­γα η οποία βρέ­θη­κε εγκλω­βι­σμέ­νη στην…