Περιήγηση: Ρεμδεσιβίρη

Προτεινόμενο
“Θετικά” τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής του φαρμάκου ρεμδεσιβίρη

Η αμε­ρι­κα­νι­κή φαρ­μα­κευ­τι­κή εται­ρεία Gilead ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι το αντι­ι­ι­κό σκεύ­α­σμα ρεμ­δε­σι­βί­ρη είχε «θετι­κά» απο­τε­λέ­σμα­τα όταν χορη­γή­θη­κε σε ασθε­νείς με…

Υγεία
Τα δύο τρίτα των ασθενών με σοβαρή εξέλιξη της Covid-19 εμφάνισαν βελτίωση μετά τη χορήγηση του φαρμάκου ρεμδεσιβίρη

Περί­που τα δύο τρί­τα των ασθε­νών με σοβα­ρή λοί­μω­ξη Covid-19 εμφά­νι­σαν βελ­τί­ω­ση της κατά­στα­σης τους μετά τη θερα­πεία τους επί…