Περιήγηση: Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Διεθνή
Τουρκία: Θα χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της απέναντι στην Ελλάδα

Συνε­χί­ζε­ται η προ­κλη­τι­κό­τη­τα από την Αγκυ­ρα καθώς οι αιτιά­σεις περί στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­σης των νησιών του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, βρέ­θη­καν στο επί­κε­ντρο της…

Επικαιρότητα
Ερντογάν: Η Ρωσία είναι πρόθυμη να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία το συντομότερο δυνατό

Η Ρωσία είναι πρό­θυ­μη να τερ­μα­τί­σει τη σύγκρου­ση στην Ουκρα­νία το συντο­μό­τε­ρο δυνα­τό, δήλω­σε ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν…

Προτεινόμενο
Ερντογάν: Νέες απειλές και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά — Όταν έρθει η ώρα θα κάνουμε αυτό που πρέπει

Ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν κατη­γό­ρη­σε σήμε­ρα την Ελλά­δα ότι “κατέ­χει” νησιά του Αιγαί­ου που έχουν καθε­στώς απο­στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­σης και…

Επικαιρότητα
Ερντογάν: Η Τουρκία διασώζει πρόσφυγες που η Ελλάδα αφήνει να πνιγούν

Νέες κατη­γο­ρί­ας κατά της Ελλά­δας εξα­πέ­λυ­σε ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι αφή­νει πρό­σφυ­γες «να πνι­γούν» στο Αιγαίο,…

Επικαιρότητα
Νέες δηλώσεις Ερντογάν: «Δεν θέλουμε πόλεμο αλλά.… μην πουλάτε νταηλίκι, διδαχθείτε από την Ιστορία»

Δεν πρό­λα­βαν να περά­σουν λίγες ώρες από την Σύνο­δο του ΝΑΤΟ στη Μαδρί­τη και τις δια­βε­βαιώ­σεις εφι­συ­χα­σμού της Ελλη­νι­κής Κυβέρνησης…