Περιήγηση: Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Διεθνή
Τουρκία / Κυπριακό: Νέα αξίωση του Τ. Ερντογάν για αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο

Στις προ­κλη­τι­κές αξιώ­σεις για ανα­γνώ­ρι­ση του ψευ­δο­κρά­τους, που ξεδί­πλω­σε και στην ομι­λία του στη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του ΟΗΕ την προηγούμενη…

Πολιτική
Μητσοτάκης — Ερντογάν: Συμφώνησαν στα επόμενα βήματα αναζήτησης επικίνδυνων διευθετήσεων

Στο χρο­νο­διά­γραμ­μα και στο επί­πε­δο που θα γίνουν τα επό­με­να βήμα­τα ανα­ζή­τη­σης επι­κίν­δυ­νων διευ­θε­τή­σε­ων στα ελλη­νο­τουρ­κι­κά συμ­φώ­νη­σαν ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριάκος…

Διεθνή
Νέος γύρος διευθετήσεων στα ελληνοτουρκικά: Αύριο η συνάντηση Μητσοτάκη — Ερντογάν

Αύριο Τετάρ­τη συνα­ντώ­νται Μητσο­τά­κης — Ερντο­γάν στη Νέα Υόρ­κη, στο περι­θώ­ριο της Γενι­κής Συνέ­λευ­σης του ΟΗΕ, όπου θα παι­χτεί το επό­με­νο επει­σό­διο ανα­ζή­τη­σης διευ­θε­τή­σε­ων στα…

Πολιτική
Επιταχύνονται τα «παζάρια» υπό νατοϊκή εποπτεία: «Κλείδωσε» συνάντηση Μητσοτάκη — Ερντογάν στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ

Επι­τα­χύ­νο­νται των «παζά­ρια» υπό ΝΑΤΟι­κή επο­πτεία και η δρο­μο­λό­γη­ση επι­κίν­δυ­νων εξε­λί­ξε­ων για τα ελλη­νι­κά κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα στο όνο­μα της «επα­νεκ­κί­νη­σης…

Επικαιρότητα
Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Σε εξέλιξη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν και επικίνδυνα παζάρια στα Ελληνοτουρκικά

Με στό­χο την κατά­λη­ξη ενός «οδι­κού χάρ­τη» για να «τρέ­ξει» το επι­κίν­δυ­νο παζά­ρι στα Ελλη­νο­τουρ­κι­κά, με αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κή μεσο­λά­βη­ση, ο Κυριάκος…