Περιήγηση: Ριζοσπάστης - Γιώργος Κακουλίδης "Το απόλυτο ρόδο"

Πολιτισμός
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: Σε κλίμα συγκίνησης το «τελευταίο αντίο» στον ποιητή μας Γ. Κακουλίδη

https://youtu.be/D2DJbGwodNg Συγ­γε­νείς, φίλοι, άνθρω­ποι των Γραμ­μά­των και των Τεχνών, σύντρο­φοι βρέ­θη­καν σήμε­ρα στο Νεκρο­τα­φείο Και­σα­ρια­νής για να απο­χαι­ρε­τή­σουν με σεβασμό…

Επικαιρότητα
Η τέχνη και η ζωή του ήταν ένα: σήμερα το μεσημέρι στην Καισαριανή ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Γιώργο Κακουλίδη

Ένας ξεχω­ρι­στός άνθρω­πος, ο ποι­η­τής, συγ­γρα­φέ­ας, ζωγρά­φος και στε­νός συνερ­γά­της του Ριζο­σπά­στη Γιώρ­γος Κακου­λί­δης, «έφυ­γε» την Κυρια­κή από τη ζωή…

Επικαιρότητα
Γιώργος Κακουλίδης: Η Καισαριανή ‑η πόλη που μεγάλωσε, τον σημαδεύει

Κυρια­κή, στο «Ριζο­σπά­στη» του «Από­λυ­του Ρόδου» ‑κεί­με­να πολι­τι­κής και αισθη­τι­κής από την καθη­με­ρι­νό­τη­τα, η από­λυ­τα σκλη­ρή κρι­τι­κή στους εχθρούς του…