Περιήγηση: Ριζοσπάστης Όργανο της ΚΕ του ΚΚΕ

Επικαιρότητα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ — ΕΚΤΡΩΜΑ: Ψέματα και λαθροχειρίες για να κρυφτεί η φοροεξόντωση των μικρών επαγγελματιών

🤔  Συκο­φα­ντί­ες, κοι­νω­νι­κός αυτο­μα­τι­σμός, fake news και λαθρο­χει­ρί­ες επι­στρα­τεύ­ει η κυβέρ­νη­ση, προ­πα­γαν­δί­ζο­ντας το νομο­σχέ­διο φορο­ε­ξό­ντω­σης που φέρ­νει για μικρούς επαγ­γελ­μα­τί­ες, αυτοαπασχολούμενους…